Bí ẩn về nguồn gốc thực sự của nhân loại

Bí ẩn 29/10/16, 16:07
Con người chúng ta biết đủ thứ, nhưng khi nói đến bản thân mình, chúng ta vẫn còn rất nhiều chỗ mê. Bộ não là một ví dụ. Và làm thế nào chúng ta trở thành con người? Con người tự hào là một loài thông minh, ...