Sáng tỏ nghi án Darwin “đạo” ý tưởng

Bí ẩn 19/02/15, 05:20
Các nhà khoa thuộc Đại học quốc gia Singapore đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Charles Darwin không hề ăn cắp ý tưởng về thuyết tiến hóa, như cáo buộc của các nhà sử học cách đây hơn 40 năm.

Thuyết tiến hóa hoàn toàn là hoang đường

Bí ẩn 29/05/14, 20:04
Bao nhiêu năm nay, dưới sự ảnh hưởng từ thuyết tiến hóa của Darwin, rất nhiều người đều đang dốc sức tìm kiếm những hóa thạch và vết tích tiến hóa của con người. Nhưng họ lại không biết rằng thuyết tiến hóa về căn ...

Bằng chứng chứng minh thuyết tiến hóa là sai.

Bí ẩn 19/11/13, 18:06
Ngày nay, thuyết tiến hóa của Darwin được người ta biết rộng rãi và được đưa vào chương trình học phổ thông. Darwin tên đầy đủ là Charles Darwin, sống vào khoảng thế kỷ 19. 1842, Charles Darwin đặt bút viết phác thảo đầu tiên cho ...

Học thuyết Darwin – Một chủ đề cấm

Bí ẩn 20/05/11, 10:45
Không phải các nghiên cứu khoa học về học thuyết Darwin bị cấm mà đó là cuộc tranh luận công khai về kết quả nhận được của các nghiên cứu liên quan. Hầu hết những người có học thức và lý trí đều không thể tin ...