Người không tim liệu có thể sống?

Đọc & Suy ngẫm 23/08/22, 15:25
Làm theo lời Khương Tử Nha, Tỷ Can sau khi khuyên ngăn không được đành rạch ngực moi tim dâng lên, rồi che vết thương, không nói một lời cưỡi ngựa ra về, mọi việc êm xuôi cho đến khi ông gặp bà lão bán ...

4 yếu tố để “nắm” được thành công

Đọc & Suy ngẫm 10/08/22, 16:15
Con người ai cũng mong ước được thành công. Khi thấy người khác có được thành tựu, chúng ta thường sẽ cho rằng vận mệnh của họ thật tốt. Kỳ thực, vận mệnh nằm ở trong tay mỗi người, nhưng cần phải phó xuất thì mới ...